Ciekawe informacje z zakresu biznesu i gospodarki

Leasing finansowy i operacyjny

Charakterystyka leasingowa

Jeśli chodzi o leasing to jest to umowa, którą zawierają pomiędzy sobą firma leasingowa gotowa na sfinansowanie jakiegoś środka trwałego oraz klient prowadzący własną działalność gospodarczą, który rzeczonego środka trwałego potrzebuje. Umowa jest pisemna i na czas określony. W zależności od tego, jaką formę leasingowania wybierze leasingobiorca, umowa może trwać od dwóch do nawet ośmiu lat. Na początku skupmy się na leasingu finansowym – https://www.millennium-leasing.pl, który jest zdecydowanie mniej popularny. Zawiera się na niego około trzydziestu procent wszystkich umów leasingowych. W tej formie finansowania to właściciel firmy wpisuje leasingowany przedmiot w majątek firmowy i w czasie umowy spłaca całość. Dzięki temu nie istnieje wykup i po zakończonej umowie, bez dodatkowych opłat, leasingowany przedmiot zostaje na stałe w przedsiębiorstwie. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się zatem odpisy amortyzacyjne oraz odsetki leasingowe.

Leasing operacyjny

Jeśli chodzi o tę formę finansowania to w trakcie jej trwania konieczne jest spłacenie minimum czterdziestu procent wartości początkowej leasingowanego przedmiotu – zwykle jest to niedużo więcej (leasing niskiej raty), albo znacznie więcej (leasing wysokiej raty. W trakcie trwania umowy leasingu to firma leasingowa pozostaje właścicielem leasingowanego przedmiotu. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może wpisać raty leasingowe oraz opłatę inicjalną. Jeśli po zakończeniu umowy chce zostać właścicielem leasingowanego przedmiotu to musi zapłacić ustaloną w umowie kwotę wykupu. Jeśli chodzi o ten rodzaj leasingu to wyróżnia się wcześniej już wspomniane leasingi niskiej i wysokiej raty. Jeśli chodzi o leasing niskiej raty to przeznaczony jest on dla firm, które nie są zainteresowane wykupem środka trwałego. Chcą np. korzystać z nowego auta przez 2-3 lata, a następnie zdać je firmie leasingowej i zawrzeć nową umowę na kolejne auto. Jeśli natomiast chcą po zakończeniu umowy leasingowej wykupić samochód to najlepszym dla nich rozwiązaniem będzie bez wątpienia wybór leasingu wysokiej raty, gdzie opłata inicjalna może być wyższa, czas leasingu dłuższy, raty większe jednak kwota wykupu minimalna lub nawet zerowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.